Grażyna i Piotr Gliniewicz

Kancelaria radców prawnych

Naszą kancelarię założyliśmy w 1996 r.

Od tamtej pory świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Pracowaliśmy dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek gminnych i innych spółek prawa handlowego, jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, stowarzyszeń, a także szeregu przedsiębiorców działających w różnych formach prawnych.

O nas

Grażyna GliniewiczGrażyna Gliniewicz radca prawny wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GdE149.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo. Odbyła aplikację sądową. Zdała egzamin sędziowski, a następnie egzamin radcowski. Została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Pracowała jako etatowy radca prawny w szeregu podmiotów gospodarczych. Jest wspólnikiem kancelarii radców prawnych.

Jest długoletnim członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego.

Piotr GliniewiczPiotr Gliniewicz radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GdE138.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo. Odbył aplikację sądową. Zdał egzamin sędziowski. Był asesorem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu. Zdał egzamin radcowski. Został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Pracował jako etatowy radca prawny w szeregu podmiotach gospodarczych. Jest wspólnikiem kancelarii radców prawnych. Pozostaje członkiem Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Pracuje na rzecz samorządu radców prawnych jako członek Rady Okręgowej Izby Radców prawnych w Gdańsku.

Oferta

Usługi obejmują szeroko pojęte doradztwo prawne dla przedsiębiorców i osób fizycznych, zamieszkujących również zagranicą, prowadzenie spraw i reprezentacja w zakresie całości zagadnień prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, wspólnot mieszkaniowych w szczególności:

Odszkodowania

Sprawy o odszkodowania związane ze szkodami osobowymi i majątkowymi (OC, AC, NW i inne), wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym, w tym osobom najbliższym, w wypadkach drogowych i wskutek innych zdarzeń uzasadniających roszczenia odszkodowawcze, w tym wypadków przy pracy oraz błędów medycznych. Pomagamy Państwu uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę. Dzięki naszym staraniom ubezpieczyciele, przed procesem sądowym wypłacają osobom poszkodowanym należne świadczenia.

Obsługa przedsiębiorców

Świadczymy stałą i doraźną pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność w różnych formach prawnych, obejmującą m.in. pomoc w zakresie sporządzania projektów umów krajowych, negocjowania umów w tym zarówno umów gospodarczych, jak i zawieranych z udziałem konsumentów itp., pomoc w kwestiach prawa pracy i pozostałych zagadnień prawnych istotnych dla przedsiębiorcy. Przeprowadzamy zakładanie i rejestrację spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

Prawo spadkowe

Prowadzimy sprawy związane z majątkiem po śmierci osób najbliższych począwszy od stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, roszczeń z tytułu zachowku, ale także pomagamy przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu.

Prawo rodzinne

Zapewniamy pomoc prawną przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Prowadzimy sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentujemy Klientów w sprawach o alimenty, w tym o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzamy w sprawach majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty intercyz, jak również prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Prawo pracy

Reprezentujemy Państwa przed sądami zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy. Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy.

Prawo administracyjne

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego a w szczególności sporządzanie odwołań i skarg w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych.

Windykacja

Prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie Państwa należności od dłużników. Świadczymy usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonujemy dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Państwa sposób prowadzenia postępowania sądowego. W trakcie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, w celu poprawy skuteczności jego działania.

Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności: prawidłowe pod względem prawnym wezwanie na piśmie dłużnika do zapłaty, negocjacje telefoniczne z dłużnikiem w którym określany jest sposób i termin spłaty należności, działania polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem, nadzór nad dokonywaną spłatą przez dłużnika.

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności: sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze) nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, przygotowywanie pism procesowych w trakcie postępowania aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji, wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
Grażyna i Piotr Gliniewicz

Adres: 82-300 Elbląg Aleja Armii Krajowej 7 - 8/35
III piętro (winda), budynek LOKUM - CENTRUM

Tel. kom.:
Grażyna Gliniewicz radca prawny +48 605 603 485 Piotr Gliniewicz radca prawny +48 603 690 075

e-mail: kancelariagliniewicz@elblag.com.pl

NIP: 578-10-16-664

www: kancelariagliniewicz.pl

Nr rachunku bankowego: 66 1500 1403 1214 0001 2708 0000

Siedziba Kancelaria Gliniewicz