Logo Gliniewicz

Zaufali nam

1.  Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie

2.  Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku

3.  Elektrociepłownia sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

4.  ELPROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

5.  HDI Asekuracja TU SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Elblągu

6.  Jednostka Wojskowa 3209 w Elblągu

7.  Jednostka Wojskowa 4260 w Elblągu

8.  Jednostka Wojskowa 3751 w Elblągu

9.  Jednostka Wojskowa 1261 w Elblągu

10.  Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Elblągu

11.  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

12.  POL – PUR sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

13.  Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo–Asekuracja SA z siedzibą w Radomiu Oddział w Elblągu

14.  PHU SADEL Jerzy Kazimierz Sadowski Nowy Dwór Gdański

15.  Spółka Wodna Mierzeja w Stegnie

16.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe  PBK SA Oddział  Elbląg

17.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” w Elblągu

18.  Telewizja Kablowa VECTRA SA z siedzibą w Elblągu

19.  TUR Polisa SA z siedzibą w Warszawie

20.  TRYG POLSKA TU SA z siedzibą w Radomiu Oddział Białystok

21.  21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

22.  Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

23.  Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

24.  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu