Logo Gliniewicz

O nas

Piotr Gliniewicz radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GdE/138.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo, ukończył w 1982r. Odbywał aplikację sądową.
W 1984r. zdał egzamin sędziowski. Był asesorem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu. W 1988r zdał egzamin radcowski.
Został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Pracował jako etatowy radca prawny w szeregu podmiotach gospodarczych,
a od 1996r. jest wspólnikiem kancelarii radców prawnych. Pozostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Poza działalnością zawodową uczestniczy w działaniach klubu ROTARY w Elblągu.

Grażyna Gliniewicz radca prawny wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GdE/149.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo, ukończyła w 1986r. Odbywała aplikację sądową.
W 1988r. zdała egzamin sędziowski, a następnie w roku 1989 egzamin radcowski.
Została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Pracowała jako etatowy radca prawny w szeregu podmiotów gospodarczych, a od 1996r. jest wspólnikiem kancelarii radców prawnych. Jest członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.